КАРБ С НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ

На 16 февруари 2018 г се състоя извънредно общо събрание на Клуба, на което бяха избрани нов председател и нов управителен съвет. Досегашният председател на Клуба проф. Емил Хорозов, чл.кор на БАН и членът на УС проф. Борислав Тошев бяха освободени по здравословни причини. За нов председател единодушно бе избран д-р Сергей Иванов. Останалите членове на УС са: дхн Лазарин Лазаров, доц.д-р Стефан Дечев и (новоизбрани) проф. Марта Сугарева и проф. Велизар Павлов.
На събранието бе направен преглед на дейността на КАРБ през последните три години. Събранието констатира като особено тревожно състоянието на висшето образование в България и необходимостта от срочни законови промени.РЕГИСТРИРАНЕ НА КАРБ КАТО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ - СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА

На 14 февруари 2014 г се състоя общо събрание на Клуба за академични реформи на което бяха приети за нови членове:
Емил Хорозов, дмн - СУ-ФМИ
Мартин Табаков - БАН-ИИОЗ
Радослав Рашков, дфн - СУ-ФФ; ITP Techn.Univ.-Wien
Светослав Марков, дми - БАН-ИМИ
Христо Д. Димов - СУ-ФФ
и бе ВЗЕТО РЕШЕНИЕ за регистриране на Клуба като юридическо лице - сдружение с нестопанска цел за обществена полза.
Приети бяха изменения на устава.
Избран бе УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА КАРБ в състав:

Борислав Тошев, дхн
Емил Хорозов, дмн
Лазарин Лазаров, дхн
Стефан Дечев
Христо Д. Димов
За ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КАРБ бе избран проф. ЕМИЛ ХОРОЗОВ, дмн, чл.кор. на БАН.


***

На 11.4.2012 г в Народното събрание се състоя заседание на Комисията по науката и образованието на което се състоя изслушване на министър Сергей Игнатов и обсъждане на проблемите на Фонда за научни изследвания. По покана на председателя на Комисията О. Стоичков КАРБ представи предварително свое писмено становище, а управителят на Клуба Лазарин Лазаров участва като гост на заседанието. Като гост на заседанието участва и подалият оставка бивш директор на Фонда проф. Емил Хорозов. Становището на КАРБ относно кадровата политика и назначения във Фонда през 2011 г, направеното изказване от д-р Лазаров, както и представено писмо/становище от проф. Хорозов може да прочетете в рубриката ‘Становища’ на този сайт.

На 14 ноември 2011 г (понеделник) от 14.30 ч в Дома на НТС на ул. Раковски 108 управителят на КАРБ Лазарин Лазаров ще изнесе доклад на тема „ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТРОВЕ И ИНТЕГРАЦИЯТА ИМ С УНИВЕРСИТЕТИТЕ” в рамките на дискусионния клуб на СУБ.

На 7.11.2011 г управителят на КАРБ Лазарин Лазаров участва в събеседване при министъра на науката и образованието Сергей Игнатов по покана на последния. На срещата бяха дискутирани въпроси за структурата на управление на БАН и за възможни краткосрочни и дългосрочни мерки за това настоящата финансова криза да не доведе до загуба на критичния минимум от добри учени, необходим за запазването и оптимизирането на БАН като изследователски център.

Среща с министър Сергей Игнатов

На 25 август 2011 г представителите на Клуба за академична реформа в България (КАРБ), Лазарин Лазаров, дхн и проф. Борислав Тошев, дхн, бяха приети по тяхна молба на едночасов разговор с министъра на образованието и науката Сергей Игнатов. На срещата представителите на Клуба изразиха своето безпокойство за състоянието на Фонда за научни изследвания и своите опасения че важни кадрови решения - новоизбраните управител и председател на Изпълнителния съвет - ще имат неблагоприятен ефект, че новопоставените лица нямат необходимите качества и опит и са неподходящи за тези длъжности.

На срещата със съжаление беше констатирано че българските учени, в огромното си мнозинство, не осъзнават необходимостта от реформи и са запазване на статуквото. Министър Игнатов информира гостите за подготвяния нов Закон за висшето образование и приветства бъдещи предложения на експерти от КАРБ за неговото оформяне.