Протоколи:

КАРБ - Учредителен протокол за РЕГИСТРИРАНЕ КАТО СДРУЖЕНИЕ с нестопанска цел за обществена полза (14 февруари 2014 г.)

КАРБ-протокол №5 (21 май 2013г.)

КАРБ-протокол №4 (8 октомври 2012г.)

КАРБ-протокол №3 (30 ноември 2011г.)

КАРБ-протокол №2 (28 септември 2011г.)

КАРБ-протокол №1 (5 юли 2011г.)